Start

[parent_gallery]

Västra Hamnen och vi

 

 

I samarbete med Malmö Stad och andra byggherrar har vi arbetat vi med att utveckla den nya bostadsområdet i Västra Hamnen som kallas Fullriggaren. Inom Fullriggaren byggdes cirka 625 lägenheter, samt parkeringshus, kontor och förskola. Hela området blev klart klart under 2012.

I kv. Briggen 3 inom Fullriggaren har vi färdigställt trettiofyra hyreslägenheter och två lokaler. Arkitekt är Gunilla Svenssons Arkitektbyrå i Lund.
Inflyttning skedde i mars och april 2012.

Alla lägenheterna och lokalerna är uthyrda.

Du kan ställa dig i vår interna bostadskö. Anmäl ditt intresse till jenny@nevsten.com.

Läs mer om Fullriggaren här

Miljöfokus

Lägenheterna har fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning. Varje lägenhet har till exempel en egen frånluftsventilation med återvinning. Solpaneler på taket ger varmvatten halva året och vi debiterar varmvatten efter individuell mätning.

I köksvasken finns en avfallskvarn för matavfall som via ett rörsystem är kopplat till en tank. Tanken töms av VA Syd som i nästa led utvinner biogas av matavfallet. Vidare vad gäller miljö har vi inom miljöbyggprogram syd högsta ambitionsnivå avseende fuktsäkert byggande, innemiljö samt urban biologisk mångfald.

Avsikten är att allergiker skall kunna bo i husen. Därför kommer det inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkongerna och endast på särskild plats i trädgården. Pälsdjur kommer inte heller att vara tillåtna.

Till sist; varje lägenhet är ansluten till en bilpool med miljöbilar. Den fasta avgiften ingår i hyran de första fem åren, alltså bil ingår i hyran!

År 2015 vann byggherrarna i Fullriggaren Malmö Stads pris Gröna Lansen för hållbart byggande.