Nevsten Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag och vår affärsidé är att äga, bygga, förvalta och utveckla egna fastigheter. Fastigheterna har bostäder och lokaler och finns i Malmöregionen. I själva Malmö har vi bostadsfastigheter med hyresrätter i Slottsstaden, Möllevången, Sankt Knuts Torg, Västra Hamnen och Hyllie. I flera av dessa bostadsfastigheter finns lokaler i bottenvåningen med butiker, restauranger et cetera.

Om oss

Nevsten Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag och vår affärsidé är att äga, bygga, förvalta och utveckla egna fastigheter. Fastigheterna har bostäder och lokaler och finns i Malmöregionen. I själva Malmö har vi bostadsfastigheter med hyresrätter i Slottsstaden, Möllevången, Sankt Knuts Torg, Västra Hamnen och Hyllie. I flera av dessa bostadsfastigheter finns lokaler i bottenvåningen med butiker, restauranger et cetera.

Vår ambition som fastighetsbolag är att erbjuda våra hyresgäster attraktiva och väl underhållna bostäder. Detta förverkligar vi genom att långsiktigt äga och förvalta våra fastigheter och genom att hålla en hög servicenivå.

I samarbete med Malmö Stad och andra byggherrar arbetar vi med att utveckla nya bostadsområden i Västra Hamnen och Hyllie. Under 2007 blev 22 hyreslägenheter på Flaggskeppsgatan klara och i början av 2012 färdigställde vi 34 hyreslägenheter på Östra Varvsgatan och Fregattgatan. På Östra Varvsgatan finns också 2 lokaler.
Den 1 juli 2016 blev vårt projekt Embla 1 i Hyllie färdigt. 63 lägenheter, varav 10 stadsradhus. På Hyllie vattenparksgata ligger också vårt nya kontor. Allt på gångavstånd till tågstationen i Hyllie.

Allt är uthyrt men det går bra att anmäla intresse för kommande lediga lägenheter.

Byggmästare Anders Nevsten startade verksamheten under 1920-talet i Malmö och drev byggnadsfirman fram till i början av 60-talet. Företaget såldes därefter men namnet Nevsten lever kvar i Nevsten Fastighets AB.

Nybyggnation

 

Fastigheter

Nybyggnation

Tillsammans med Malmö Stad och andra byggherrar utvecklar och bygger vi cirka 250 bostäder sydväst om stationstorget i Hyllie mot Bunkeflo kyrka. I detaljplaneområdet uppförs också tre kontorsbyggnader.

Fastigheter

Här finner du en sammanställning över våra befintliga fastigheter i Malmö. Samtliga fastigheter i Malmö är väl underhållna och med modern standard. Alla husen har källsortering.

Kontakt

Nevsten Fastighets AB
Hyllie vattenparks gata 41
215 36 Malmö

Besöksadress
Hyllie vattenparks gata 43

jenny@nevsten.com