Personuppgifter

Det är viktigt för Nevsten Fastighets AB att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.
Det gäller oavsett om du är blivande hyresgäst, hyresgäst, samarbetspartner eller hyr en garageplats.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) förändrades den 25 maj 2018 och nu gäller General Data Protection Regulation (GDPR) inom hela EU.

Nevsten Fastighets AB (556530-8672) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget och våra helägda dotterbolag.

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt till en levande person. Vi behandlar personuppgifter om dig när du står i vår intressekö, när du erbjuds bostad eller garageplats hos oss, under tiden du är hyresgäst samt viss tid efter att du flyttat från oss.

Du är välkommen att kontakta oss på gunnar@nevsten.com eller på telefon 0705-470527 om du:

  • Har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • Vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • Vill rätta felaktiga uppgifter
  • Har invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att se all information vi har om dig i våra register. Kontakta oss på gunnar@nevsten.com eller på telefon 0705-470527.

Om din uppfattning är att vi inte behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag, ber vi dig kontakta oss på gunnar@nevsten.com eller på telefon 0705-470527. Du har även rätt att klaga till tillsynsinspektionen, Datainspektionen. Mer info finns på www.datainspektionen.se

Kontakt

Nevsten Fastighets AB
Hyllie vattenparks gata 41
215 36 Malmö

Besöksadress
Hyllie vattenparks gata 43

jenny@nevsten.com