Området

[nggallery id=11 template=nev images=6]

Västra Hamnen

Området

Fullriggaren är området som binder samman Bo01 och Flagghusen med Malmö Högskola och dockanområdet. Här byggs nu ca 600 lägenheter, förskola, LSS boende, ca 6.000 kvm kontor samt parkeringshus.

Utmärkande för området är hållbarhet i materialval, byggnadsmetoder och framtida levnadssätt, bl a kommer alla lägenheterna att vara anslutna till bilpool.

Lägenheterna får blandad upplåtelseform. Det byggs både ägarlägenheter, bostadsrätter och hyresrätter.

Lägenheterna färdigställs löpande från slutet av 2011 och hela kvarteret skall vara färdigbyggt under 2012.
[mappress mapid=”2″]