Fastigheter

Fastigheter

Nedan finner du en sammanställning över våra befintliga fastigheter i Malmö.

Samtliga fastigheter i Malmö är väl underhålla och med modern standard.
Alla husen har källsortering.

Teknisk service tillhandahålles genom Förvaltnings AB Stadsbostäder
www.stadsbostad.se

[catlist id=3 thumbnail=yes excerpt=yes catlink=no template=nevsten numberposts=0 thumbnail_size=206,137]